I ARIA AIFM SPÓŁKA AKCYJNA ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SPÓŁKA S.K.A.

I ARIA AIFM SPÓŁKA AKCYJNA ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA – z siedzibą w Warszawie przy Rondzie ONZ 1, 00-124 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000623323, NIP 5213739186, REGON 364769365, kapitał zakładowy 107.280,00 złotych (sto siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt złotych 00/100)

e-mail: ariaasi1@ariafund.com

Do pobrania:

O ARIA

Inwestycje W imieniu naszych inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych lokujemy kapitał w projekty biznesowe o ponadprzeciętnym potencjale wzrostu. Kapitał Wspieramy twórców i właścicieli młodych spółek technologicznych w rozwoju i ekspansji oferując im kapitał intelektualny i finansowy. Transakcje Wspieramy twórców i właścicieli dojrzałych firm w osiąganiu strategicznych celów biznesowych poprzez doradztwo i obsługę transakcji kapitałowych. ARIA Private Equity powstała z inicjatywy trzech założycieli: Dariusza Lewandowskiego (CEO), Piotra […]

Inwestycje i kapitał

Inwestycje i kapitał

Transakcje

Transakcje

Zespół

Naszym największym kapitałem są ludzie. W ARIA pracują wysokiej klasy eksperci z różnych dziedzin: strategii, finansów, prawa, sprzedaży, marketingu i komunikacji.

Angażujemy się

Angażujemy się

Newsy