ARIA to fundusz growth, inwestujący w spółki tech z Europy Centralnej.

ARIA to fundusz growth, inwestujący w spółki technologiczne z Europy Centralnej. Skupiamy się na zespołach, które przeszły pierwszą próbę rynkową i posiadają zweryfikowany model biznesowy. Wierzymy, że efektywna współpraca między założycielami biznesów a funduszem może przynieść ponadprzeciętne rezultaty. W związku z tym aktywnie wspieramy nasze spółki w szerokim spektrum zagadnień związanych z dalszym rozwojem biznesu.

Nasze kryteria
inwestycyjne

Charakterystyka

• Młode firmy z obszaru nowych technologii, o zweryfikowanym modelu biznesowym, gotowe do skalowania swojej działalności na rynkach zagranicznych.

• Spółki z tradycyjnych branż poszukujące środków i wsparcia w zakresie transformacji cyfrowej i modelu biznesowego

Runda inwestycyjna

Seria A/B

Ticket

1-5 mln Euro

Obszary

AI, big data, cybersecurity, B2B SaaS, industrial innovation, edtech, medtech

Geografia

Europa Centralna

Horyzont inwestycyjny

3-5 lat

Mamy kompetencje
biznesowe,
doradcze
i technologiczne

Kapitał na rozwój strategiczny

Możesz otrzymać zastrzyk środków na wykorzystanie możliwości, które stoją przed Twoją firmą.

Wsparcie strategiczne i merytoryczne

Mamy doświadczenie z różnych dziedzin i blisko współpracujemy z naszymi spółkami, m.in. w czasie warsztatów strategicznych.

Metodologia i narzędzia

Posiadamy własną metodologię wyboru opcji strategicznych. Wskazujemy kierunki rozwoju w oparciu o dane jakościowe i ilościowe.

Network

Nasza sieć obejmuje różne branże i obszary geograficzne. Współpracujemy z ekspertami merytorycznymi, co pomaga przyspieszyć rozwój naszych spółek.

Synergie wewnątrz portfela

Identyfikujemy obszary potencjalnej współpracy pomiędzy naszymi spółkami portfelowymi, dzięki czemu mogą one generować dodatkowe zyski.

Strategia finansowania

Już na początkowych etapach inwestycji analizujemy potencjalne możliwości dalszego pozyskiwania kapitału dla spółki.
Przewiń do góry