ARIA AIFM S.A.

ARIA AIFM S.A. z siedzibą w Warszawie przy Rondzie ONZ 1, (00-124 Warszawa)  wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000620143; NIP 5213736704, REGON 364585926, kapitał zakładowy 100.000,00 zł w całości opłacony.

e-mail: ariaaifm@ariafund.com

O ARIA

Inwestycje i kapitał

Inwestycje i kapitał

Transakcje

Transakcje

Zespół

Angażujemy się

Angażujemy się

Newsy