II ARIA AIFM SPÓŁKA AKCYJNA ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA S.K.A.

II ARIA AIFM SPÓŁKA AKCYJNA ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA – z siedzibą w Warszawie, ul. Rondo ONZ 1, (00-124 Warszawa), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000662831, NIP: 5213767455, REGON: 366536197, kapitał zakładowy 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

e-mail: aariaasi2@ariafund.com

Do pobrania:

O ARIA

Inwestycje W imieniu naszych inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych lokujemy kapitał w projekty biznesowe o ponadprzeciętnym potencjale wzrostu. Kapitał Wspieramy twórców i właścicieli młodych spółek technologicznych w rozwoju i ekspansji oferując im kapitał intelektualny i finansowy. Transakcje Wspieramy twórców i właścicieli dojrzałych firm w osiąganiu strategicznych celów biznesowych poprzez doradztwo i obsługę transakcji kapitałowych. ARIA Private Equity powstała z inicjatywy trzech założycieli: Dariusza Lewandowskiego (CEO), Piotra […]

Inwestycje i kapitał

Inwestycje i kapitał

Transakcje

Transakcje

Zespół

Naszym największym kapitałem są ludzie. W ARIA pracują wysokiej klasy eksperci z różnych dziedzin: strategii, finansów, prawa, sprzedaży, marketingu i komunikacji.

Angażujemy się

Angażujemy się

Newsy