03 sierpnia 2022
Publikacje

Survicate liderem raportu G2 w 3 kategoriach

Firma Inwestycyjna ARIA lokuje środki w spółki operujące w modelu B2B SaaS, które wykazują ponadprzeciętne zdolności do generowania wzrostu.

Jedną z takich firm była innowacyjna polska spółka Survicate dostarczająca specjalistyczne narzędzia do zbierania jakościowego feedbacku od klientów.

Po 5 latach od inwestycji w Survicate, tempo wzrostu firmy wciąż utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie. Spółka w sierpniu 2021 roku zamknęła kolejną rundę finansowania, co pozwoliło jej utrzymać wysokie i efektywne tempo wzrostu.

Co zmieniło się od sierpnia 2021?

Spółka powiększyła bazę klientów o ok. 40%

Firma zdobyła tytuł Lidera w 3 kategoriach raportu największego amerykańskiego software marketplace’u G2

Konsekwentnie realizuje plan przedstawiony inwestorom oraz sprawnie dostarcza to, czego oczekuje rynek.

Gratulujemy doskonałych wyników CEO Survicate  Kamil Rejent oraz wszystkim pracownikom spółki.

Powrót