16 lipca 2019
Publikacje

Finał ALRK 2019 z udziałem ARIA

Czy na rynku istnieje luka kapitałowa? Na takie pytanie, przygotowane przez ARIA, odpowiedzieli tegoroczni uczestnicy Akademii Liderów Rynku Kapitałowego. „Luka isnieje, choć jest coraz mniejsza” – stwierdzili zgodnie.

Tego dnia na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie pojawiło się 30 młodych profesjonalistów – przyszłych liderów rynku kapitałowego. Po to, by wziąć udział w finale Akademii i, by podzielić się z gośćmi Fundacji im. Lesława Pagi zdobytą wiedzą i umiejętnościami. Młodzi profesjonaliści przedstawili dwie prezentacje na temat polskich spółek technologicznych – potencjalnych „jednorożców”, które mają szansę na globalny sukces biznesowy. I zmierzyli się ze wspomnianym pytaniem ARIA. Uznali, że rynkowa luka kapitałowa istnieje, choć jest coraz mniejsza, z uwagi na pojawienie się nowych, przede wszystkim publicznych środków, finansujących rozwój małych i średnich spółek technologicznych. ARIA jest parterem Akademii Liderów Rynku Kapitałowego drugi raz z rzędu. To oznacza, że część uczestników Akademii dołączy do zespołu firmy, by odbyć staże. Akademia Liderów Rynku Kapitałowego to program wyjątkowych szkoleń i staży przeprowadzanych przez Fundację im. Lesława Pagi przy współpracy z wiodącymi instytucjami finansowymi. Poprzez udział w Akademii uczestnicy zdobywają praktyczną wiedzę i doświadczenie na rynku, a sam projekt trwa nieprzerwanie od 14 lat.

Powrót