23 stycznia 2018
Publikacje

Parkiet: Polska gospodarka rozwija się szybko

„Polska gospodarka rozwija się bardzo szybko, ale niepokojąco wiele przedsiębiorstw ma problemy z płynnością finansową. Wśród nich są firmy z GPW. Wyjdą na prostą?” – pyta poniedziałkowy Parkiet. W artykule znalazł się komentarz Dariusza Lewandowskiego, prezesa ARIA Fund.

Z najnowszej publikacji Parkietu wynika, że liczba niewypłacalnych przedsiębiorstw w Polsce w 2017 r. wzrosła aż o 15 proc. Na giełdzie znajduje się spora grupa firm z problemami. Zdecydowana większość ma akcje tańsze niż 1 zł. W sumie tzw. groszówek na rynku głównym jest ponad 40, czyli o kilkanaście procent więcej niż pół roku temu.

Parkiet zaznacza, że upadłość nie zawsze oznacza koniec. Jedną ze stosowanych metod zarządzania kryzysowego jest upadłość układowa i sanacyjna.

– Modelowym przykładem sanacji jest zamiana długu na kapitał. Tą drogą poszło m.in. PBG – wskazuje Dariusz Lewandowski, prezes ARIA Fund. Jego zdaniem wśród branż bardzo podatnych na koniunkturę należy wymienić przede wszystkim budownictwo oraz branżę deweloperską. Tam szczególną uwagę trzeba zwrócić na zadłużenie. – Jak mawia Warren Buffett, dopiero kiedy fala opada, widzimy, kto pływał bez majtek, a więc był zadłużony bardziej, niż zakłada relacja długu do kapitału własnego – dodaje ekspert. Nie bez powodu WIG-budownictwo jest w mocnym trendzie spadkowym. Tylko w ostatnich sześciu miesiącach stracił niemal jedną piątą.

Przejdź do artykułu: Gazeta Parkiet

Powrót