04 października 2018
Publikacje

Dariusz Lewandowski w debacie Pulsu Biznesu

W redakcji Pulsu Biznesu rozmawiano o giełdowej kondycji małych i średnich spółek. Eksperci byli zgodni: jest za wcześnie na zakupy, ale warto poszukiwać pojedynczych, przecenionych, atrakcyjnych przedsiębiorstw z solidnymi biznesowymi fundamentami.

Zdaniem Dariusza Lewandowskiego, prezesa ARIA, mimo niskich wycen i oczekiwanych wezwań do sprzedaży akcji małe i średnie spółki nie zaczną się prędko cieszyć większą popularnością, a to ze względu na panujący na rynku brak zaufania. — Emitenci, będący nawet bardzo dobrymi przedsiębiorstwami, płacą cenę za przypadki złych decyzji, a czasem także nieetycznych zachowań swoich akcjonariuszy i moim zdaniem tę cenę nadal będą płaciły — uważa Dariusz Lewandowski. Pełna treść sprawozdania z debaty znajduje się tutaj.  

Powrót