18 sierpnia 2021
Wydarzenia

ARIA podjęła współpracę z funduszem NCBR NIF

Koinwestycje dla nowych technologii, rozwoju innowacyjnego biznesu i ekspansji rynkowej to najważniejsze cele współpracy NCBR Investment Fund ASI S.A. (NIF) i funduszu ARIA, który dołącza do grupy Funduszy Partnerskich NIF.

Wspólnym mianownikiem modelu działania naszych funduszy jest inwestowanie w spółki, które przeszły już z powodzeniem pierwsze rynkowe próby, są na etapie wzrostu i myślą o dalszym rozwoju oraz ekspansji. Łączy też nas chęć wspierania ambitnych podmiotów, których projekty mogą zmieniać naszą rzeczywistość. Wspólnie wierzymy, że efektywna współpraca pomiędzy nami, jako koinwestorami, a założycielami biznesów, może przynieść przełomowe rezultaty rynkowe. Chcemy inwestować w innowacyjne spółki o bardzo szerokim wachlarzu działalności – mówi Prezes Zarządu NIF Krzysztof Szubert.

NIF, należący do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, prowadzi już współpracę z Funduszami Partnerskimi: Enea Innowacje, BridgeOne i PGE Ventures, do których dołącza fundusz ARIA. To pierwsze umowy podpisane przez NIF, który wspólnie z Partnerami zainwestuje nawet 1,4 mld zł w polskie innowacyjne spółki na etapie wzrostu i ekspansji. ARIA to fundusz growth, inwestujący w spółki technologiczne z Europy Centralnej – w młode firmy z obszaru nowych technologii, o zweryfikowanym modelu biznesowym, gotowe do skalowania swojej działalności na rynkach zagranicznych.

Podpisana właśnie umowa ramowa o współpracy pomiędzy NIF i ARIA to przykład nowoczesnego, racjonalnego i przemyślanego partnerstwa publiczno-prywatnego w zakresie inwestycji kapitałowych. Sfera publiczna otrzymuje dostęp do atrakcyjnych celów inwestycyjnych – spółek technologicznych, które w oparciu o polski kapitał i działania R&D rozwijają swoje innowacyjne produkty i usługi. Sfera prywatna zaś otrzymuje możliwość konstruowania zdywersyfikowanych kapitałowo konsorcjów, których liderem są fundusze takie jak ARIA. Cieszymy się z tego strategicznego partnerstwa i przygotowujemy pierwsze propozycje wspólnych inwestycji – mówi Dariusz Lewandowski, CEO ARIA.

ARIA jest jednym z niewielu funduszy, który inwestuje 1-5 mln EUR, adresując istniejącą na rynku lukę kapitałową. Poszukuje celów inwestycyjnych w obszarach takich jak: Big Data, Artificial Inteligence, Industrial Innovation, Edtech, Medtech, Cybersecurity.

NIF jest Funduszem venture capital, specjalizującym się w koinwestycjach z funduszami partnerskimi w małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), będące w fazie wzrostu lub ekspansji, komercjalizujące wyniki prac badawczo-rozwojowych (B+R+I). Budżet inwestycyjny Funduszu to 700 milionów zł, wartość pojedynczej inwestycji wynosi 3-64 milionów zł.

Zgodnie z polityką i strategią inwestycyjną NIF będzie dokonywać inwestycji w Spółki Portfelowe wyselekcjonowane i zaproponowane przez Fundusze Partnerskie lub te, które zgłoszą się do NIF i zostaną pozytywnie ocenione przez NIF, pod warunkiem ich weryfikacji przez Fundusze Partnerskie, a następnie udziału w inwestycji co najmniej jednego z Funduszy Partnerskich. NIF będzie inwestować w przedsiębiorstwa wychodzące z etapu seed (zalążkowego) i start-up, czyli będące w fazach expansion (ekspansji) oraz growth (wzrostu) oraz komercjalizujące projekty B+R+I. Spółki powinny też cechować się polskim pierwiastkiem.

Za negocjacje i podpisanie umowy odpowiadał zespół: Dariusz Lewandowski (CEO, ARIA), Katarzyna Kolmus (Head of Legal, ARIA), Grzegorz Żebrowski (Investment Manager, ARIA), Anna Wacławek-Ptaszek (Attorney at Law, ARIA) oraz Michał Lasota (Transactional Lawer, ARIA).

 

Powrót