Doświadczony specjalista startupowy, zdolny do wyciągania wniosków na poziomie meta. Świadomy poszczególnych faz rozwoju firmy, jej mocnych i słabych stron oraz potencjału. Odpowiedzialny za wyszukiwanie, analizowanie, pozyskiwanie i tymczasowe zarządzanie projektami inwestycyjnymi o wysokim zwrocie z inwestycji. Pełni funkcję doradcy zarządu w spółkach yestersen, Survicate oraz Livespace. Swoje doświadczenie zdobywał na stanowiskach menadżerskich oraz dyrektorskich w firmach, takich jak fru.pl czy flyhacks.com. Poza pracą, od 2011 r. rozwija futbol amerykański w Polsce poprzez zarządzanie drużyną Warsaw Sharks. Angażuje się także w działania na poziomie ligi i związku.

Newsletter