27 marca 2020
Publikacje

Poszukujemy Investment Analyst!

Jeśli masz w sobie zapał, energię i ambicję do pracy z najlepszymi, a Twoją dominującą cechą jest przedsiębiorczość, to właśnie Ciebie szukamy na stanowisko INVESTMENT ANALYST.

ARIA jest niezależną firmą zarządzającą funduszami typu Private Equity. Dzięki syntezie różnych osobowości i doświadczeń mamy silną przewagę konkurencyjną na rynku. Zapewniamy doskonałe wyniki spółkom portfelowym, aktywnie wspierając je wiedzą i światowej klasy praktykami zarządczymi. Inwestujemy w projekty o międzynarodowym potencjale wzrostu, głównie w obszarze nowych technologii.

W zespole ARIA będziesz odpowiadać za:

 • bieżącą analizę i nadzór nad spółkami portfelowymi,
 • tworzenie modeli finansowych,
 • wyceny spółek portfelowych i celów inwestycyjnych,
 • analizę modeli biznesowych oraz strategii rozwoju spółek technologicznych,
 • aktywny udział w procesie inwestycyjnym: pozyskiwanie nowych projektów, due-diligence, negocjacje warunków umowy inwestycyjnej,
 • bezpośrednią współpracę z zarządami spółek.

Otrzymujesz od nas:

 • możliwość realnego wpływu na działalność i rozwój spółek portfelowych,
 • nowoczesne, komfortowe i przestronne biuro w samym centrum Warszawy,
 • prywatną ogólnopolską opiekę medyczną,
 • atrakcyjne warunki zatrudnienia wzbogacone o dodatkowe benefity (m. in. kartę MultiSport Plus).

Od Kandydatów oczekujemy:

 • 2-letniego doświadczenia w obszarze związanym z funduszami inwestycyjnymi, wycenami przedsiębiorstw, modelowaniem finansowym, venture building lub konsultingiem strategicznym,
 • posiadania lub zdobywania uznanych kwalifikacji z zakresu analiz finansowych (np. CFA, DI, MPW, ACCA),
 • entuzjazmu przy podejmowaniu nowych działań i wyzwań oraz poczucia odpowiedzialności za nie,
 • zainteresowania tematyką funduszy i inwestycji,
 • zaawansowanej znajomości języka angielskiego.

Potrzebujesz większej niezależności, aby się rozwijać? Nie masz wystarczającego wpływu na podejmowane decyzje? Chcesz brać odpowiedzialność za swoje pomysły i widzieć efekty po ich wdrożeniu? 

Wyślij do nas swoją aplikację mailowo na adres: hr@ariafund.com

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez ARIA FUND S.A. z siedzibą w Warszawie przy Rondzie Organizacji Narodów Zjednoczonych 1, 00-124 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000572495, NIP 5252627497, REGON 362335059, kapitał zakładowy 668.000,00 zł (słownie: sześćset sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych 00/100) w całości opłacony, w celu i w zakresie niezbędnym w procesie prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

Powrót