Eksperci Aria

Prowadzimy aktywną politykę komunikacyjną. Dysponujemy i chętnie dzielimy się wartościową wiedzą nie tylko na temat działalności naszej firmy, ale także szerzej – całego rynku kapitałowego w Polsce, Europie Centralnej i na całym świecie.

Nasi eksperci cechują się niezależnością, neutralnością i rzetelnością. Posiadają rozległą wiedzę i wszechstronne doświadczenie w pracy dla różnych branż i sektorów gospodarki. Potrafią z pasją opowiadać o zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi i private equity, ale także o innych istotnych wydarzeniach gospodarczych w kraju i za granicą.

Kompetencje

  • Dariusz Lewandowski (CEO) – fundusze inwestycyjne, istotne wydarzenia gospodarcze w kraju i za granicą
  • Katarzyna Kolmus (członek zarządu) – 
prawo gospodarcze, prawo finansowe, prawo papierów wartościowych
  • Piotr Budnik (doradca zarządu) – 
fundusze inwestycyjne, GPW
  • Anna Wacławek (prawnik) – prawo funduszy inwestycyjnych, prawo rynku kapitałowego, prawo spółek handlowych

Kontakt

Grzegorz Szymański
dyrektor marketingu i komunikacji
T: 0048 733 077 217
M: grzegorz.szymanski@ariafund.com

Newsletter