Jesteśmy cierpliwymi inwestorami

Doskonale zdajemy sobie sprawę z faktu, że budowa wartości wymaga czasu – takie podejście gwarantuje długoterminowe korzyści dla inwestorów, firm i społeczności, dla których pracujemy.

Firmom zapewniamy nie tylko kapitał finansowy, ale przede wszystkim intelektualny. Wspieramy je w rozwoju i globalnej ekspansji. Działamy na rzecz wzrostu przychodów i zamówień, aktualizacji technologii, optymalizacji procesów, budowania zespołu, podejmowania nowych inicjatyw. Motywujemy i zachęcamy do osiągania efektów synergii z innymi spółkami z naszego portfolio.

 

fundusz realizuje zysk poprzez sprzedaż przedsiębiorstwa

IVexit
Ifaza start-up

projekt na etapie pomysłu, finansowany środkami własnymi, pieniędzmi pożyczonymi od rodziny lub pozyskanymi od aniołów biznesu czy funduszy unijnych

IIImoment inwestycji

spółka skomercjalizowała swój produkt i potrzebuje kapitału na przyspieszenie tempa wzrostu

IIfaza produktu

spełniona obietnica, firma zaczyna generować przychody

Proces inwestycyjny ARIA charakteryzuje się rygorystyczną dyscypliną. Składa się z wielu punktów, których staranne wykonanie zapewnia szczegółową analizę celu inwestycyjnego i określenie optymalnych warunków transakcji. Proces doskonale zabezpiecza trzy etapy budowy wartości: identyfikację, lokowanie kapitału i rozwój – kończy się wyjściem z inwestycji. Zawarcie umowy inwestycyjnej to początek cyklu życia inwestycji. Przez kolejnych 3-7 lat ciężko pracujemy nad zbudowaniem i wydobyciem najwyższej wartości.

Właściciele dojrzałych przedsiębiorstw zastanawiają się nad dywersyfikacją przychodów – mogą one pochodzić z rodzimej branży, którą bardzo dobrze znają, ale mogą też z branż niezwiązanych z ich podstawową działalnością. Poszukiwanie nowych źródeł przychodów ma wiele zalet – poszerza rynkowe horyzonty, angażuje w innowacyjne projekty, umacnia w biznesowej awangardzie. A wspólne poszukiwanie – z innymi dojrzałymi przedsiębiorcami – poszerza sieć kontaktów, pozwala na dzielenie się wiedzą i doświadczeniem. Takie, wspólne poszukiwanie za pośrednictwem ARIA – z wykorzystaniem profesjonalnego zespołu i procesu inwestycyjnego – to najwłaściwsze rozwiązanie, które oferuje rynek.

Przedsiębiorcy, także ci dopiero rozwijający się, zmagają się z nietrafionymi inwestycjami „na własną rękę” w start-up’y. Powodów tych niepowodzeń jest wiele, wśród nich znajdują się brak czasu i zasobów do – najpierw identyfikacji, a później oceny danego celu inwestycyjnego. Często zdarza się również, że moment inwestycji jest całkowicie nietrafiony. To prowadzi do dużych frustracji i stresu. ARIA nie inwestuje w projekty „na papierze”, lecz w spółki technologiczne i inne przedsiębiorstwa z dużym potencjałem wzrostu i wiarygodnymi strategiami – z rynkiem, produktem, klientami. W najlepszym, możliwym momencie, gdy wycena celu inwestycyjnego znajduje się na relatywnie niskim poziomie, lecz ma potencjał na szybki wzrost. Nasza firma umożliwia aktywny udział inwestora w procesie podejmowania strategicznych decyzji – jest otwarta na intuicję, wiedzę, doświadczenie i know-how z zewnątrz. Buduje w ten sposób wyjątkowe środowisko, którego bogactwem jest różnorodny networking.

Presja odpowiedniej alokacji kapitału przy – jednocześnie – niskiej podaży naprawdę rokujących projektów – to największe wyzwanie stojące przed międzynarodowymi inwestorami instytucjonalnymi (np. funduszami funduszy). Krytyczną kwestią staje się potrzeba ekspozycji na nowe regiony, lecz w sposób bezpieczny, przejrzysty, transparentny – w oparciu o profesjonalne procesy inwestycyjne, czerpiące z najlepszych, globalnych wzorców i praktyk. ARIA daje taką ekspozycję – na kraje Europy Centralnej i basenu Morza Bałtyckiego, w tym Skandynawii. Jesteśmy specjalistami od tego regionu – od jego specyfiki, uwarunkowań, zależności. Dysponujemy odpowiednią wiedzą, doświadczeniem i zasobami, by – na instytucjonalne zlecenie – identyfikować i angażować kapitał w cele inwestycyjne z szansą na ponadprzeciętne zwroty.

Jesteśmy specjalistami od dwóch regionów

Jesteśmy specjalistami od dwóch regionów

Inwestujemy w dwóch regionach: Europie Centralnej (także w Niemczech i Austrii) oraz Skandynawii, gdzie występuje jeden z najwyższych udziałów gospodarki cyfrowej w PKB – średnio ponad 7%. To właśnie tutaj poszukiwane są cele inwestycyjne z największym potencjałem wzrostu.

Koncentrujemy się na czterech sektorach

Koncentrujemy się na czterech sektorach: nowych technologii, produkcji przemysłowej, dóbr konsumpcyjnych i nieruchomości. Wśród kryteriów, które wpływają na decyzję inwestycyjną znajdują się m.in. skalowalność biznesu, jakość zespołu zarządzającego i odporność na siły rynkowe.

 

GVA of sector in Europe
Forecasted CAGR

Koncentrujemy się na czterech sektorach

Inwestując od 5 do 20 milionów pln wykorzystujemy istniejącą na rynku lukę kapitałową....

W spółce technologicznej najtrudniejsze jest zbudowanie skali. Przede wszystkim ze względu na ograniczony dostęp do finansowania bankowego. Tutaj, ze wsparciem przychodzi ARIA, która – korzystając z luki na rynku kapitałowym – przeznacza na cele inwestycyjne od 5 do 20 mln PLN. Pieniądze to jednak nie wszystko. Wiedza, doświadczenie i rozwiązania ARIA uzupełniają ofertę – stanowią idealne rozwiązanie dla wszystkich tych, którzy stoją przed wyzwaniem zaprojektowania strategii, rozwijania technologii, konkurowania na rynku, dbania o płynność finansową. Jednocześnie, menedżerowie ARIA – przy zachowaniu niezbędnego nadzoru – pielęgnują niezależność twórców spółki technologicznej. Takie podejście gwarantuje odpowiednią skalowalność biznesu, także na rynkach międzynarodowych.

Tradycyjne firmy, które powstały w latach 80. i 90. ubiegłego stulecia, wymagają unowocześnienia swoich modeli biznesowych i procesów. Z jednej strony, twórcy tych firm są niekwestionowanymi ekspertami w swojej branży, z drugiej zaś często nie potrafią odpowiedzieć sobie dziś na pytanie „co dalej?”. Nowoczesne rozwiązania – jednocześnie bardzo kosztowne – to być, albo nie być, dla przyszłości ich biznesu. ARIA świetnie to rozumie. Po pierwsze, dysponuje kapitałem, który może sfinansować digitalizację, po drugie, służy wsparciem w zakresie budowy nowoczesnych strategii rynkowych, marketingowych, sprzedażowych. Dzięki temu, z biznesu, który powstał 30, 40 lat temu, nadal można czerpać korzyści.

Rozwinięte spółki technologiczne posiadają już sprawdzony model biznesowy – rynek, produkt, klientów. Potrzebują jednak kapitału, by umocnić swoją pozycję na rynku międzynarodowym. ARIA może pomóc w realizacji dwóch scenariuszy: kontynuacji ekspansji lub przejęcia konkurencji. Na końcu każdej z tych dróg znajduje się wysoka wycena biznesu i perspektywa okazyjnego „wyjścia z inwestycji”. W takim przypadku, nasi eksperci – korzystając ze swojej wiedzy i doświadczenia – służą wsparciem w zakresie przygotowania i realizacji nawet najbardziej skomplikowanych transakcji międzynarodowych.

Angażujemy kapitał w najlepszym możliwym momencie, gdy produkt lub usługa oferowane przez cel inwestycyjny zostały zweryfikowane rynkowo, a jego wartość znajduje się jeszcze na relatywnie niskim poziomie. Budowa takiego biznesu trwa od 3 do 7 lat, po czym następuje wyjście z inwestycji. Standardem rynkowym jest sytuacja, w której stopa zwrotu z inwestycji w nieruchomości mieści się w przedziale 3,5 – 7%, w nowe technologie w przedziale 8 – 21%, a zarządzający funduszem otrzymuje premię za osiągnięcie określonego celu (tzw. success fee). Każdą klasę aktywów definiuje ryzyko inwestycyjne.

O ARIA

Inwestycje W imieniu naszych inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych lokujemy kapitał w projekty biznesowe o ponadprzeciętnym potencjale wzrostu. Kapitał Wspieramy twórców i właścicieli młodych spółek technologicznych w rozwoju i ekspansji oferując im kapitał intelektualny i finansowy. Transakcje Wspieramy twórców i właścicieli dojrzałych firm w osiąganiu strategicznych celów biznesowych poprzez doradztwo i obsługę transakcji kapitałowych. ARIA Private Equity powstała z inicjatywy trzech założycieli: Dariusza Lewandowskiego (CEO), Piotra […]

Inwestycje i kapitał

Inwestycje i kapitał

Transakcje

Transakcje

Zespół

Naszym największym kapitałem są ludzie. W ARIA pracują wysokiej klasy eksperci z różnych dziedzin: strategii, finansów, prawa, sprzedaży, marketingu i komunikacji.

Angażujemy się

Angażujemy się

Newsy