Aria Fund

ARIA Fund zarządza Funduszem ARIA Nowych Technologii FIZ AN.

Fundusz inwestuje w spółki technologiczne, które posiadają duży potencjał wzrostu i wiarygodne strategie, a jednocześnie potrzebują kapitału na dynamiczny rozwój.

Obszary inwestycyjne

e-Commerce, marketplace, fintech, internet of things, software as a service, cloud computing, mobilny Internet, telekomy, centra gromadzenia danych, robotyka, biotechnologie, technologie budowlane, technologie farmaceutyczne

Strategia inwestycyjna

  • Wykorzystanie luki kapitałowej na rynku finansowym od 5 do 20 mln PLN
  • Inwestowanie w spółki technologicznie po fazie wczesnego rozwoju, ale przed etapem ekspansji
  • Wyjście z inwestycji w terminie od 3 do 5 lat

Bezpieczeństwo inwestycji

Proces decyzyjny w oparciu o autorską metodę biznesową ARIA Insight

Bank depozytariusz

Raiffeisen Bank Polska S.A.

Profil inwestora

  • Inwestorzy indywidualni (osoby fizyczne)
  • Inwestorzy korporacyjni (osoby prawne)

O ARIA

Inwestycje i kapitał

Inwestycje i kapitał

Transakcje

Transakcje

Zespół

Angażujemy się

Angażujemy się

Newsy