Prawnik ze znajomością rynku kapitałowego

ARIA rekrutuje!

ARIA kreuje biznes. To działająca pod wspólną marką grupa podmiotów, profesjonalnie zarządzająca funduszami inwestycyjnymi i świadcząca wyspecjalizowane usługi doradcze dla biznesu. Zespół ARIA tworzą eksperci z wieloletnim i praktycznym doświadczeniem w pracy dla różnych branż i sektorów gospodarki.

Stanowisko: prawnik ze znajomością rynku kapitałowego
Miejsce pracy: Warszawa

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna m. in. za:

 • bieżące wsparcie zespołu prawa rynku kapitałowego w realizowanych projektach, w tym przygotowywanie projektów dokumentów, głównie z zakresu prawa spółek handlowych oraz prawa rynku kapitałowego,
 • doradztwo prawne związane z transakcjami na rynku kapitałowym,
 • współpracę przy przygotowywaniu prospektów emisyjnych,
 • wspieranie zespołu w przygotowywaniu i przygotowywanie pism w postępowaniach administracyjnych, sądowo – administracyjnych oraz postępowaniach cywilnych wyszukiwanie orzecznictwa i innych materiałów prawnych oraz ich analiza,
 • przygotowywanie dokumentacji transakcyjnej dotyczącej emisji akcji, obligacji oraz innych instrumentów finansowych oraz nabywania akcji,
 • bieżącą pracę bezpośrednio z klientami, udział w spotkaniach.

Od kandydatów oczekujemy:

 • minimum rocznego doświadczenia w obsłudze prawnej podmiotów na rynku kapitałowym – preferowane doświadczenie w tym zakresie zdobyte w kancelariach prawniczych, organach nadzoru lub podmiotach nadzorowanych,
 • doskonałej znajomości prawa papierów wartościowych i funduszy inwestycyjnych,
 • wiedzy na temat nadzoru nad rynkiem finansowym,
 • bardzo dobrej znajomości języka angielskiego, w tym praktycznej znajomości terminologii prawnej i ekonomicznej,
 • samodzielności, dokładności, zaangażowania w powierzone zadania,
 • skrupulatności oraz doskonałej organizacji pracy, także pod presją czasu,
 • status aplikanta radcowskiego lub adwokackiego (I lub II rok) będzie dodatkowym atutem.

Kandydatom spełniającym nasze oczekiwania oferujemy:

 • uczestnictwo w ciekawych projektach,
 • świetną atmosferę pracy w zgranym zespole profesjonalistów,
 • ciekawe doświadczenia zawodowe i doskonałe warunki do rozwoju,
 • niezbędne narzędzia pracy,
 • atrakcyjne warunki zatrudnienia.

Aplikacje prosimy przesyłać na: hr@ariafund.com

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

W aplikacji prosimy umieścić następującą klauzulę::

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych, zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922). Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) informujemy, że administratorem danych jest ARIA Fund S.A. z siedzibą w Warszawie, ul Rondo Organizacji Narodów Zjednoczonych 1, 00-124 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000572495. Przedmiotowe dane przetwarzane są w celu niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji oraz podjęcia działań przed zawarciem umowy i nie będą udostępniane innym odbiorcom danych. Obowiązek ich podania wynika z przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich poprawiania.

Tweety

Newsletter