Prawnik ze znajomością rynku kapitałowego

ARIA rekrutuje!

ARIA kreuje biznes. To działająca pod wspólną marką grupa podmiotów, profesjonalnie zarządzająca funduszami inwestycyjnymi i świadcząca wyspecjalizowane usługi doradcze dla biznesu. Zespół ARIA tworzą eksperci z wieloletnim i praktycznym doświadczeniem w pracy dla różnych branż i sektorów gospodarki.

Stanowisko: prawnik ze znajomością rynku kapitałowego
Miejsce pracy: Warszawa

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna m. in. za:

 • bieżące wsparcie zespołu prawa rynku kapitałowego w realizowanych projektach, w tym przygotowywanie projektów dokumentów, głównie z zakresu prawa spółek handlowych oraz prawa rynku kapitałowego,
 • doradztwo prawne związane z transakcjami na rynku kapitałowym,
 • współpracę przy przygotowywaniu prospektów emisyjnych,
 • wspieranie zespołu w przygotowywaniu i przygotowywanie pism w postępowaniach administracyjnych, sądowo – administracyjnych oraz postępowaniach cywilnych wyszukiwanie orzecznictwa i innych materiałów prawnych oraz ich analiza,
 • przygotowywanie dokumentacji transakcyjnej dotyczącej emisji akcji, obligacji oraz innych instrumentów finansowych oraz nabywania akcji,
 • bieżącą pracę bezpośrednio z klientami, udział w spotkaniach.

Od kandydatów oczekujemy:

 • minimum rocznego doświadczenia w obsłudze prawnej podmiotów na rynku kapitałowym – preferowane doświadczenie w tym zakresie zdobyte w kancelariach prawniczych, organach nadzoru lub podmiotach nadzorowanych,
 • doskonałej znajomości prawa papierów wartościowych i funduszy inwestycyjnych,
 • wiedzy na temat nadzoru nad rynkiem finansowym,
 • bardzo dobrej znajomości języka angielskiego, w tym praktycznej znajomości terminologii prawnej i ekonomicznej,
 • samodzielności, dokładności, zaangażowania w powierzone zadania,
 • skrupulatności oraz doskonałej organizacji pracy, także pod presją czasu,
 • status aplikanta radcowskiego lub adwokackiego (I lub II rok) będzie dodatkowym atutem.

Kandydatom spełniającym nasze oczekiwania oferujemy:

 • uczestnictwo w ciekawych projektach,
 • świetną atmosferę pracy w zgranym zespole profesjonalistów,
 • ciekawe doświadczenia zawodowe i doskonałe warunki do rozwoju,
 • niezbędne narzędzia pracy,
 • atrakcyjne warunki zatrudnienia.

Aplikacje prosimy przesyłać na: hr@ariafund.com

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

W aplikacji prosimy umieścić następującą klauzulę::

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych, zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922). Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) informujemy, że administratorem danych jest ARIA Fund S.A. z siedzibą w Warszawie, ul Rondo Organizacji Narodów Zjednoczonych 1, 00-124 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000572495. Przedmiotowe dane przetwarzane są w celu niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji oraz podjęcia działań przed zawarciem umowy i nie będą udostępniane innym odbiorcom danych. Obowiązek ich podania wynika z przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich poprawiania.

Newsletter