Jesteśmy cierpliwymi inwestorami

Doskonale zdajemy sobie sprawę z faktu, że budowa wartości wymaga czasu – takie podejście gwarantuje długoterminowe korzyści dla inwestorów, firm i społeczności, dla których pracujemy.

Firmom zapewniamy nie tylko kapitał finansowy, ale przede wszystkim intelektualny. Wspieramy je w rozwoju i globalnej ekspansji. Działamy na rzecz wzrostu przychodów i zamówień, aktualizacji technologii, optymalizacji procesów, budowania zespołu, podejmowania nowych inicjatyw. Motywujemy i zachęcamy do osiągania efektów synergii z innymi spółkami z naszego portfolio.

 

fundusz private equity realizuje zysk poprzez sprzedaż przedsiębiorstwa

IVexit
Ifaza start-up

pomysł = 1 zł + VAT sposób finansowania: środki własne, pieniądze “pożyczone od rodziny”, tzw. aniołowie biznesu, fundusze unijne

IIImoment inwestycji

produkt się sprawdza, jest popyt, są przychody, ale wycena przedsiębiorstwa jest jeszcze na niskim poziomie

IIfaza produktu

spełniona obietnica, firma zaczyna generować przychody

Proces inwestycyjny ARIA charakteryzuje się rygorystyczną dyscypliną. Składa się z dziesięciu punktów, których staranne wykonanie zapewnia szczegółową analizę celu inwestycyjnego i określenie optymalnych warunków transakcji. Proces doskonale zabezpiecza trzy etapy budowy wartości: identyfikację, lokowanie kapitału i rozwój – kończy się wyjściem z inwestycji. Zawarcie umowy inwestycyjnej to początek cyklu życia inwestycji. Przez kolejnych 3-7 lat ciężko pracujemy nad zbudowaniem i wydobyciem najwyższej wartości.

Właściciele dojrzałych przedsiębiorstw zastanawiają się nad dywersyfikacją przychodów – mogą one pochodzić z rodzimej branży, którą bardzo dobrze znają, ale mogą też z branż niezwiązanych z ich podstawową działalnością. Poszukiwanie nowych źródeł przychodów ma wiele zalet – poszerza rynkowe horyzonty, angażuje w innowacyjne projekty, umacnia w biznesowej awangardzie. A wspólne poszukiwanie – z innymi dojrzałymi przedsiębiorcami – poszerza sieć kontaktów, pozwala na dzielenie się wiedzą i doświadczeniem. Takie, wspólne poszukiwanie za pośrednictwem ARIA  – z wykorzystaniem profesjonalnego zespołu i procesu inwestycyjnego – to najwłaściwsze rozwiązanie, które oferuje rynek

Przedsiębiorcy, także ci dopiero rozwijający się, zmagają się z nietrafionymi inwestycjami „na własną rękę” w start-up’y. Powodów tych niepowodzeń jest wiele, wśród nich znajdują się brak czasu i zasobów do – najpierw identyfikacji, a później oceny danego celu inwestycyjnego. Często zdarza się również, że moment inwestycji jest całkowicie nietrafiony. To prowadzi do dużych frustracji i stresu. ARIA nie inwestuje w projekty „na papierze”, lecz w spółki technologiczne i inne przedsiębiorstwa z dużym potencjałem wzrostu i wiarygodnymi strategiami – z rynkiem, produktem, klientami. W najlepszym, możliwym momencie, gdy wycena celu inwestycyjnego znajduje się na relatywnie niskim poziomie, lecz ma potencjał na szybki wzrost. Nasza firma umożliwia aktywny udział inwestora w procesie podejmowania strategicznych decyzji – jest otwarta na intuicję, wiedzę, doświadczenie i know-how z zewnątrz. Buduje w ten sposób wyjątkowe środowisko, którego bogactwem jest różnorodny networking.

Presja odpowiedniej alokacji kapitału przy – jednocześnie – niskiej podaży naprawdę rokujących projektów – to największe wyzwanie stojące przed międzynarodowymi inwestorami instytucjonalnymi (np. funduszami funduszy). Krytyczną kwestią staje się potrzeba ekspozycji na nowe regiony, lecz w sposób bezpieczny, przejrzysty, transparentny – w oparciu o profesjonalne procesy inwestycyjne, czerpiące z najlepszych, globalnych wzorców i praktyk. ARIA daje taką ekspozycję – na kraje Europy Centralnej i basenu Morza Bałtyckiego, w tym Skandynawii. Jesteśmy specjalistami od tego regionu – od jego specyfiki, uwarunkowań, zależności. Dysponujemy odpowiednią wiedzą, doświadczeniem i zasobami, by – na instytucjonalne zlecenie – identyfikować i angażować kapitał w cele inwestycyjne z szansą na ponadprzeciętne zwroty.

Jesteśmy specjalistami od dwóch regionów

Jesteśmy specjalistami od dwóch regionów

Inwestujemy w dwóch regionach: Europie Centralnej (także w Niemczech i Austrii) oraz Skandynawii, gdzie udział gospodarki cyfrowej w PKB wynosi średnio 7 procent. To właśnie tutaj poszukiwane są cele inwestycyjne z największym potencjałem wzrostu.

Koncentrujemy się na czterech sektorach

Koncentrujemy się na czterech sektorach: nowych technologii, produkcji przemysłowej, dóbr konsumpcyjnych i nieruchomości. Wśród kryteriów, które wpływają na decyzję inwestycyjną znajdują się m.in. skalowalność biznesu, jakość zespołu zarządzającego i odporność na siły rynkowe.

Wybraliśmy zrównoważony portfel „tradycyjnych” i „nowych” sektorów, uzyskując najwyższe wyniki w zakresie dźwigni wzrostu biznesu i technologii, głębokości rynku i względnej atrakcyjności inwestycyjnej dopasowanej do podstawowej wiedzy naszych partnerów.

 

GVA of sector in Europe
Forecasted CAGR

Koncentrujemy się na czterech sektorach

Inwestując od 5 do 20 milionów pln wykorzystujemy istniejącą na rynku lukę kapitałową...

W spółce technologicznej najtrudniejsze jest zbudowanie skali. Przede wszystkim ze względu na ograniczony dostęp do finansowania bankowego. Tutaj, ze wsparciem przychodzi ARIA, która – korzystając z luki na rynku kapitałowym – przeznacza na cele inwestycyjne od 5 do 20 MLN PLN. Pieniądze to jednak nie wszystko. Wiedza, doświadczenie i rozwiązania ARIA uzupełniają ofertę – stanowią idealne rozwiązanie dla wszystkich tych, którzy stoją przed wyzwaniem zaprojektowania strategii, rozwijania technologii, konkurowania na rynku, dbania o płynność finansową. Jednocześnie, menedżerowie ARIA  – przy zachowaniu niezbędnego nadzoru – pielęgnują niezależność twórców spółki technologicznej. Takie podejście gwarantuje odpowiednią skalowalność biznesu, także na rynkach międzynarodowych.

Tradycyjne firmy, które powstały w latach 80. i 90. ubiegłego stulecia, wymagają unowocześnienia swoich modeli biznesowych i procesów. Z jednej strony, twórcy tych firm są niekwestionowanymi ekspertami w swojej branży, z drugiej zaś często nie potrafią odpowiedzieć sobie dziś na pytanie „co dalej?”. Nowoczesne rozwiązania – jednocześnie bardzo kosztowne – to być, albo nie być, dla przyszłości ich biznesu. ARIA świetnie to rozumie. Po pierwsze, dysponuje kapitałem, który może sfinansować digitalizację, po drugie, służy wsparciem w zakresie budowy nowoczesnych strategii rynkowych, marketingowych, sprzedażowych. Dzięki temu, z biznesu, który powstał 20, 30 lat temu, nadal można czerpać korzyści.

Rozwinięte spółki technologiczne posiadają już sprawdzony model biznesowy – rynek, produkt, klientów. Potrzebują jednak kapitału, by umocnić swoją pozycję na rynku międzynarodowym. ARIA może pomóc w realizacji dwóch scenariuszy: kontynuacji organicznej ekspansji i/lub przejęcia konkurencji. Na końcu każdej z tych dróg znajduje się wysoka wycena biznesu i perspektywa okazyjnego „wyjścia z inwestycji”. W takim przypadku, nasi eksperci – korzystając ze swojej wiedzy i doświadczenia – służą wsparciem w zakresie przygotowania i realizacji nawet najbardziej skomplikowanych transakcji międzynarodowych.

Angażujemy kapitał w najlepszym możliwym momencie, gdy produkt lub usługa oferowane przez cel inwestycyjny zostały zweryfikowane rynkowo, a jego wartość znajduje się jeszcze na relatywnie niskim poziomie. Budowa takiego biznesu trwa od 3 do 7 lat, po czym następuje wyjście z inwestycji. Standardem rynkowym jest sytuacja, w której stopa zwrotu z inwestycji w nieruchomości mieści się w przedziale 3,5 – 7%, w nowe technologie w przedziale 8 – 21%, a zarządzający funduszem otrzymuje premię za osiągnięcie określonego celu (tzw. success fee). Każdą klasę aktywów definiuje ryzyko inwestycyjne.

3,5-7%success fee
<1-10> mln EUR
8-21%success fee
<1-10> mln EUR
8-21%success fee
<10-25> mln EUR

O ARIA

Inwestycje i kapitał

Inwestycje i kapitał

Transakcje

Transakcje

Zespół

Angażujemy się

Angażujemy się

Newsy