Investment Manager / Warszawa

ARIA rekrutuje!

ARIA to działająca pod wspólną marką grupa podmiotów, która świadczy wyspecjalizowane usługi dla biznesu – wspiera przedsiębiorców w rozwijaniu ich firm i inwestorów w pomnażaniu ich kapitału. W skład grupy wchodzą: ARIA Fund (zarządzanie funduszami inwestycyjnymi), ARIA Legal (doradztwo prawne) i ARIA Real Estate(projekty deweloperskie). ARIA rozwija także innowacyjną technologię budowlaną SYSTEM 3E. Eksperci ARIA pracują w oparciu o autorską metodę biznesową, którą nazwali ARIA Insight. Wyznacza ona wartości, cele, kierunki i sposoby funkcjonowania całego zespołu. W perspektywie do 2025 roku marka ARIA ma ambicję, by zarządzać kapitałem o wartości 1 mld złotych i posiadać 20 spółek portfelowych.

Stanowisko: Investment Manager
Miejsce pracy: Warszawa

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna m. in. za:

 • wyszukiwanie i analizowanie atrakcyjności inwestycji w podmioty gospodarcze we wzrostowej fazie rozwoju;
 • analizę sprawozdań finansowych oraz wycenę przedsiębiorstw (metody DCF, VC, mnożnikowa);
 • udział w pracach komitetu inwestycyjnego;
 • udział w negocjacjach dotyczących transakcji oraz opracowywaniu dokumentacji transakcyjnej;
 • udział w badaniach due dilligence;
 • monitorowanie wyników spółek portfelowych oraz bieżące ich wsparcie – wiedzą, doświadczeniem oraz siecią kontaktów;
 • wsparcie Zarządu w sprawach bieżących;
 • przygotowywanie prezentacji i materiałów dla klientów.

Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego w zakresie finansów, ekonomii, matematyki;
 • minimum 2-letniego doświadczenia w pracy w: dziale analiz domu maklerskiego, TFI, OFE, spółkach zarządzających funduszami lub w obszarze doradztwa transakcyjnego, wycen lub M&A;
 • posiadania Certyfikatu CFA, licencji Doradcy Inwestycyjnego, Maklera Papierów Wartościowych (przygotowanie do kolejnych egzaminów w ramach wymienionych programów będzie dodatkowym atutem;
 • wiedzy z zakresu finansów korporacyjnych, rachunkowości,
  budowy modeli finansowych oraz prawa spółek handlowych;
 • znajomości polskiego rynku startupów i spółek technologicznych;
 • bardzo dobrej znajomość MS Excel i Power Point;
 • bardzo dobrej znajomość języka angielskiego.

Kandydatom spełniającym nasze oczekiwania oferujemy:

 • uczestnictwo w ciekawych projektach;
 • świetną atmosferę pracy w zgranym zespole profesjonalistów;
 • ciekawe doświadczenia zawodowe i doskonałe warunki do rozwoju;
 • niezbędne narzędzia pracy;
 • atrakcyjne warunki zatrudnienia.

Aplikacje prosimy przesyłać na: hr@ariafund.com

W aplikacji prosimy umieścić następującą klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych, zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922). Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) informujemy, że administratorem danych jest ARIA Fund S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Rondo Organizacji Narodów Zjednoczonych 1, 00-124 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000572495. Przedmiotowe dane przetwarzane są w celu niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji oraz podjęcia działań przed zawarciem umowy i nie będą udostępniane innym odbiorcom danych. Obowiązek ich podania wynika z przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich poprawiania.

 

 

Newsletter