Investment Manager / Warszawa

ARIA rekrutuje!

ARIA to działająca pod wspólną marką grupa podmiotów, która świadczy wyspecjalizowane usługi dla biznesu – wspiera przedsiębiorców w rozwijaniu ich firm i inwestorów w pomnażaniu ich kapitału. W skład grupy wchodzą: ARIA Fund (zarządzanie funduszami inwestycyjnymi), ARIA Legal (doradztwo prawne) i ARIA Real Estate(projekty deweloperskie). ARIA rozwija także innowacyjną technologię budowlaną SYSTEM 3E. Eksperci ARIA pracują w oparciu o autorską metodę biznesową, którą nazwali ARIA Insight. Wyznacza ona wartości, cele, kierunki i sposoby funkcjonowania całego zespołu. W perspektywie do 2025 roku marka ARIA ma ambicję, by zarządzać kapitałem o wartości 1 mld złotych i posiadać 20 spółek portfelowych.

Stanowisko: Investment Manager
Miejsce pracy: Warszawa

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna m. in. za:

 • wyszukiwanie i analizowanie atrakcyjności inwestycji w podmioty gospodarcze we wzrostowej fazie rozwoju;
 • analizę sprawozdań finansowych oraz wycenę przedsiębiorstw (metody DCF, VC, mnożnikowa);
 • udział w pracach komitetu inwestycyjnego;
 • udział w negocjacjach dotyczących transakcji oraz opracowywaniu dokumentacji transakcyjnej;
 • udział w badaniach due dilligence;
 • monitorowanie wyników spółek portfelowych oraz bieżące ich wsparcie – wiedzą, doświadczeniem oraz siecią kontaktów;
 • wsparcie Zarządu w sprawach bieżących;
 • przygotowywanie prezentacji i materiałów dla klientów.

Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego w zakresie finansów, ekonomii, matematyki;
 • minimum 2-letniego doświadczenia w pracy w: dziale analiz domu maklerskiego, TFI, OFE, spółkach zarządzających funduszami lub w obszarze doradztwa transakcyjnego, wycen lub M&A;
 • posiadania Certyfikatu CFA, licencji Doradcy Inwestycyjnego, Maklera Papierów Wartościowych (przygotowanie do kolejnych egzaminów w ramach wymienionych programów będzie dodatkowym atutem;
 • wiedzy z zakresu finansów korporacyjnych, rachunkowości,
  budowy modeli finansowych oraz prawa spółek handlowych;
 • znajomości polskiego rynku startupów i spółek technologicznych;
 • bardzo dobrej znajomość MS Excel i Power Point;
 • bardzo dobrej znajomość języka angielskiego.

Kandydatom spełniającym nasze oczekiwania oferujemy:

 • uczestnictwo w ciekawych projektach;
 • świetną atmosferę pracy w zgranym zespole profesjonalistów;
 • ciekawe doświadczenia zawodowe i doskonałe warunki do rozwoju;
 • niezbędne narzędzia pracy;
 • atrakcyjne warunki zatrudnienia.

Aplikacje prosimy przesyłać na: hr@ariafund.com

W aplikacji prosimy umieścić następującą klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych, zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922). Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) informujemy, że administratorem danych jest ARIA Fund S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Rondo Organizacji Narodów Zjednoczonych 1, 00-124 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000572495. Przedmiotowe dane przetwarzane są w celu niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji oraz podjęcia działań przed zawarciem umowy i nie będą udostępniane innym odbiorcom danych. Obowiązek ich podania wynika z przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich poprawiania.

 

 

Tweety

Newsletter