Investment Analyst / Warszawa

ARIA rekrutuje!

ARIA to działająca pod wspólną marką grupa podmiotów, która świadczy wyspecjalizowane usługi dla biznesu – wspiera przedsiębiorców w rozwijaniu ich firm i inwestorów w pomnażaniu ich kapitału. W skład grupy wchodzą: ARIA Fund (zarządzanie funduszami inwestycyjnymi), ARIA Legal (doradztwo prawne) i ARIA Real Estate(projekty deweloperskie). ARIA rozwija także innowacyjną technologię budowlaną SYSTEM 3E. Eksperci ARIA pracują w oparciu o autorską metodę biznesową, którą nazwali ARIA Insight. Wyznacza ona wartości, cele, kierunki i sposoby funkcjonowania całego zespołu. W perspektywie do 2025 roku marka ARIA ma ambicję, by zarządzać kapitałem o wartości 1 mld złotych i posiadać 20 spółek portfelowych.

Stanowisko: Investment Analyst
Miejsce pracy: Warszawa

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna m. in. za:

 • samodzielne wykonywanie zadań realizowanych przez Zespół Zarządzania Aktywami,
 • analizę modeli biznesowych oraz strategii rozwoju spółek technologicznych
 • tworzenie modeli finansowych oraz raportów rynkowych
 • uczestniczenie w procesie due diligence
 • przygotowanie materiałów oraz prowadzenie warsztatów z zarządami spółek
 • wsparcie w pozyskiwaniu nowych projektów

Od kandydatów oczekujemy:

 • wysoko rozwiniętych umiejętności analitycznego myślenia
 • wykształcenia wyższego – preferowane w zakresie finansów lub ekonomii
 • minimum 3 lat doświadczenia zawodowego w obszarze związanym z funduszami inwestycyjnymi, wycenami przedsiębiorstw, modelowaniem finansowym, venture building lub konsultingiem strategicznym
 • posiadania uznanych kwalifikacji z zakresu analiz finansowych (np. CFA, DI, MPW, ACCA), ewentualnie w trakcie ich uzyskiwania
 • skrupulatności oraz doskonałej organizacji pracy, także pod presją czasu
 • znajomości języka angielskiego

Kandydatom spełniającym nasze oczekiwania oferujemy:

 • atrakcyjne warunki zatrudnienia i wsparcie w rozwoju zawodowym
 • pracę w młodej, partnerskiej organizacji
 • możliwość pracy z najciekawszymi spółkami z branży nowych technologii

Aplikacje prosimy przesyłać na: hr@ariafund.com

W aplikacji prosimy umieścić następującą klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych, zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922). Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) informujemy, że administratorem danych jest ARIA Fund S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Rondo Organizacji Narodów Zjednoczonych 1, 00-124 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000572495. Przedmiotowe dane przetwarzane są w celu niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji oraz podjęcia działań przed zawarciem umowy i nie będą udostępniane innym odbiorcom danych. Obowiązek ich podania wynika z przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich poprawiania.

 

 

Newsletter