Investment Analyst / Warszawa

ARIA rekrutuje!

ARIA to działająca pod wspólną marką grupa podmiotów, która świadczy wyspecjalizowane usługi dla biznesu – wspiera przedsiębiorców w rozwijaniu ich firm i inwestorów w pomnażaniu ich kapitału. W skład grupy wchodzą: ARIA Fund (zarządzanie funduszami inwestycyjnymi), ARIA Legal (doradztwo prawne) i ARIA Real Estate(projekty deweloperskie). ARIA rozwija także innowacyjną technologię budowlaną SYSTEM 3E. Eksperci ARIA pracują w oparciu o autorską metodę biznesową, którą nazwali ARIA Insight. Wyznacza ona wartości, cele, kierunki i sposoby funkcjonowania całego zespołu. W perspektywie do 2025 roku marka ARIA ma ambicję, by zarządzać kapitałem o wartości 1 mld złotych i posiadać 20 spółek portfelowych.

Stanowisko: Investment Analyst
Miejsce pracy: Warszawa

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna m. in. za:

 • samodzielne wykonywanie zadań realizowanych przez Zespół Zarządzania Aktywami,
 • analizę modeli biznesowych oraz strategii rozwoju spółek technologicznych
 • tworzenie modeli finansowych oraz raportów rynkowych
 • uczestniczenie w procesie due diligence
 • przygotowanie materiałów oraz prowadzenie warsztatów z zarządami spółek
 • wsparcie w pozyskiwaniu nowych projektów

Od kandydatów oczekujemy:

 • wysoko rozwiniętych umiejętności analitycznego myślenia
 • wykształcenia wyższego – preferowane w zakresie finansów lub ekonomii
 • minimum 2 lat doświadczenia zawodowego w obszarze związanym z funduszami inwestycyjnymi, wycenami przedsiębiorstw, modelowaniem finansowym, venture building lub konsultingiem strategicznym
 • posiadania uznanych kwalifikacji z zakresu analiz finansowych (np. CFA, DI, MPW, ACCA), ewentualnie w trakcie ich uzyskiwania
 • skrupulatności oraz doskonałej organizacji pracy, także pod presją czasu
 • znajomości języka angielskiego

Kandydatom spełniającym nasze oczekiwania oferujemy:

 • atrakcyjne warunki zatrudnienia i wsparcie w rozwoju zawodowym
 • pracę w młodej, partnerskiej organizacji
 • możliwość pracy z najciekawszymi spółkami z branży nowych technologii

Aplikacje prosimy przesyłać na: hr@ariafund.com

W aplikacji prosimy umieścić następującą klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez ARIA FUND S.A. z siedzibą w Warszawie przy Rondzie Organizacji Narodów Zjednoczonych 1, 00-124 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000572495, NIP 5252627497, REGON 362335059, kapitał zakładowy 668.000,00 zł (słownie: sześćset sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych 00/100) w całości opłacony, w celu i w zakresie niezbędnym w procesie prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez ARIA FUND S.A. z siedzibą w Warszawie przy Rondzie Organizacji Narodów Zjednoczonych 1, 00-124 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000572495, NIP 5252627497, REGON 362335059, kapitał zakładowy 668.000,00 zł (słownie: sześćset sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych 00/100) w całości opłacony, również na potrzeby przyszłych rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

 

Newsletter