Investment Analyst / Warszawa

ARIA rekrutuje!

ARIA to działająca pod wspólną marką grupa podmiotów, która świadczy wyspecjalizowane usługi dla biznesu – wspiera przedsiębiorców w rozwijaniu ich firm i inwestorów w pomnażaniu ich kapitału. W skład grupy wchodzą: ARIA Fund (zarządzanie funduszami inwestycyjnymi), ARIA Legal (doradztwo prawne) i ARIA Real Estate(projekty deweloperskie). ARIA rozwija także innowacyjną technologię budowlaną SYSTEM 3E. Eksperci ARIA pracują w oparciu o autorską metodę biznesową, którą nazwali ARIA Insight. Wyznacza ona wartości, cele, kierunki i sposoby funkcjonowania całego zespołu. W perspektywie do 2025 roku marka ARIA ma ambicję, by zarządzać kapitałem o wartości 1 mld złotych i posiadać 20 spółek portfelowych.

Stanowisko: Investment Analyst
Miejsce pracy: Warszawa

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna m. in. za:

 • samodzielne wykonywanie zadań realizowanych przez Zespół Zarządzania Aktywami,
 • analizę modeli biznesowych oraz strategii rozwoju spółek technologicznych
 • tworzenie modeli finansowych oraz raportów rynkowych
 • uczestniczenie w procesie due diligence
 • przygotowanie materiałów oraz prowadzenie warsztatów z zarządami spółek
 • wsparcie w pozyskiwaniu nowych projektów

Od kandydatów oczekujemy:

 • wysoko rozwiniętych umiejętności analitycznego myślenia
 • wykształcenia wyższego – preferowane w zakresie finansów lub ekonomii
 • minimum 3 lat doświadczenia zawodowego w obszarze związanym z funduszami inwestycyjnymi, wycenami przedsiębiorstw, modelowaniem finansowym, venture building lub konsultingiem strategicznym
 • posiadania uznanych kwalifikacji z zakresu analiz finansowych (np. CFA, DI, MPW, ACCA), ewentualnie w trakcie ich uzyskiwania
 • skrupulatności oraz doskonałej organizacji pracy, także pod presją czasu
 • znajomości języka angielskiego

Kandydatom spełniającym nasze oczekiwania oferujemy:

 • atrakcyjne warunki zatrudnienia i wsparcie w rozwoju zawodowym
 • pracę w młodej, partnerskiej organizacji
 • możliwość pracy z najciekawszymi spółkami z branży nowych technologii

Aplikacje prosimy przesyłać na: hr@ariafund.com

W aplikacji prosimy umieścić następującą klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych, zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922). Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) informujemy, że administratorem danych jest ARIA Fund S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Rondo Organizacji Narodów Zjednoczonych 1, 00-124 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000572495. Przedmiotowe dane przetwarzane są w celu niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji oraz podjęcia działań przed zawarciem umowy i nie będą udostępniane innym odbiorcom danych. Obowiązek ich podania wynika z przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich poprawiania.

 

 

Tweety

Newsletter