Doradca Inwestycyjny / CFA charterholder

ARIA rekrutuje!

ARIA kreuje biznes. To działająca pod wspólną marką grupa podmiotów, profesjonalnie zarządzająca funduszami inwestycyjnymi i świadcząca wyspecjalizowane usługi doradcze dla biznesu. Wśród spółek portfelowych funduszy znajdują się Livespace, Survicate i yestersen. ARIA rozwija także innowacyjną technologię budowlaną System 3E. Zespół ARIA tworzą eksperci z wieloletnim i praktycznym doświadczeniem w pracy dla różnych branż i sektorów gospodarki. ARIA opracowała autorską metodę biznesową ARIA Insight. Wyznacza ona wartości, cele, kierunki i sposoby działania całego zespołu. W perspektywie do 2025 roku marka ARIA ma ambicję, by zarządzać kapitałem o wartości 1 mld złotych i posiadać 20 spółek portfelowych.

Stanowisko: Doradca Inwestycyjny / CFA charterholder
Miejsce pracy: Warszawa

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna m. in. za:

 • realizację transakcji zakupu i sprzedaży przedsiębiorstw,
 • analizę instrumentów finansowych pod katem celowości dokonania inwestycji,
 • analizę sytuacji makroekonomicznej,
 • analizę ryzyka portfela inwestycyjnego funduszu,
 • dobór lokat do portfela inwestycji funduszu,
 • współpracę z firmą wyceniającą fundusz,
 • współpracę z bankiem depozytariuszem,
 • współpracę z partnerami, TFI, Domami Maklerskimi,
 • prowadzenie obowiązków sprawozdawczych.

Od kandydatów oczekujemy:

 • 5-ciu lat doświadczenia w instytucjach rynku kapitałowego,
 • umiejętności procedowania wniosków w zakresie dopuszczenia do obrotu papierów wartościowych przez KNF,
 • licencji Doradcy Inwestycyjnego,
 • skrupulatności oraz doskonałej organizacji pracy, także pod presją czasu

Kandydatom spełniającym nasze oczekiwania oferujemy:

 • uczestnictwo w ciekawych projektach,
 • bardzo dobrą atmosferę pracy w zgranym zespole profesjonalistów,
 • niezbędne narzędzia pracy,
 • atrakcyjne warunki zatrudnienia.

Aplikacje prosimy przesyłać na: hr@ariafund.com

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

W aplikacji prosimy umieścić następującą klauzulę::

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych, zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922). Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) informujemy, że administratorem danych jest ARIA Fund S.A. z siedzibą w Warszawie, ul Rondo Organizacji Narodów Zjednoczonych 1, 00-124 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000572495. Przedmiotowe dane przetwarzane są w celu niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji oraz podjęcia działań przed zawarciem umowy i nie będą udostępniane innym odbiorcom danych. Obowiązek ich podania wynika z przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich poprawiania.

Newsletter