Doradca Inwestycyjny / CFA charterholder

ARIA rekrutuje!

ARIA kreuje biznes. To działająca pod wspólną marką grupa podmiotów, profesjonalnie zarządzająca funduszami inwestycyjnymi i świadcząca wyspecjalizowane usługi doradcze dla biznesu. Wśród spółek portfelowych funduszy znajdują się Livespace, Survicate i yestersen. ARIA rozwija także innowacyjną technologię budowlaną System 3E. Zespół ARIA tworzą eksperci z wieloletnim i praktycznym doświadczeniem w pracy dla różnych branż i sektorów gospodarki. ARIA opracowała autorską metodę biznesową ARIA Insight. Wyznacza ona wartości, cele, kierunki i sposoby działania całego zespołu. W perspektywie do 2025 roku marka ARIA ma ambicję, by zarządzać kapitałem o wartości 1 mld złotych i posiadać 20 spółek portfelowych.

Stanowisko: Doradca Inwestycyjny / CFA charterholder
Miejsce pracy: Warszawa

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna m. in. za:

 • realizację transakcji zakupu i sprzedaży przedsiębiorstw,
 • analizę instrumentów finansowych pod katem celowości dokonania inwestycji,
 • analizę sytuacji makroekonomicznej,
 • analizę ryzyka portfela inwestycyjnego funduszu,
 • dobór lokat do portfela inwestycji funduszu,
 • współpracę z firmą wyceniającą fundusz,
 • współpracę z bankiem depozytariuszem,
 • współpracę z partnerami, TFI, Domami Maklerskimi,
 • prowadzenie obowiązków sprawozdawczych.

Od kandydatów oczekujemy:

 • 5-ciu lat doświadczenia w instytucjach rynku kapitałowego,
 • umiejętności procedowania wniosków w zakresie dopuszczenia do obrotu papierów wartościowych przez KNF,
 • licencji Doradcy Inwestycyjnego,
 • skrupulatności oraz doskonałej organizacji pracy, także pod presją czasu

Kandydatom spełniającym nasze oczekiwania oferujemy:

 • uczestnictwo w ciekawych projektach,
 • bardzo dobrą atmosferę pracy w zgranym zespole profesjonalistów,
 • niezbędne narzędzia pracy,
 • atrakcyjne warunki zatrudnienia.

Aplikacje prosimy przesyłać na: hr@ariafund.com

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

W aplikacji prosimy umieścić następującą klauzulę::

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych, zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922). Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) informujemy, że administratorem danych jest ARIA Fund S.A. z siedzibą w Warszawie, ul Rondo Organizacji Narodów Zjednoczonych 1, 00-124 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000572495. Przedmiotowe dane przetwarzane są w celu niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji oraz podjęcia działań przed zawarciem umowy i nie będą udostępniane innym odbiorcom danych. Obowiązek ich podania wynika z przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich poprawiania.

Tweety

Newsletter