ARIA Nieruchomościowo – Pożyczkowy

ARIA Fund zarządza Funduszem ARIA Nieruchomościowo – Pożyczkowy FIZ AN.

Fundusz zapewnia finansowanie na zabezpieczoną nieruchomość – pozwala uniknąć skomplikowanej i czasochłonnej procedury bankowej.

Formy zabezpieczenia

Nieruchomości mieszkalne, działki budowlane, kamienice, budynki komercyjne, lokale usługowe, hotele i pensjonaty

Strategia inwestycyjna

  • Zainteresowanie obligacjami podmiotów udzielających finansowania korporacyjnego, zabezpieczonego przewłaszczeniem na zabezpieczenie nieruchomości
  • Wyjście z inwestycji w terminie od 2 do 3 lat

Bezpieczeństwo inwestycji

  • Przejrzysty proces inwestycyjny oparty o zasady best practice charakterystyczne dla wysokiej klasy aktywów będących przedmiotem lokat funduszu
  • Niezależność od wahań na giełdzie
  • Kwartalna renta wypłacana automatycznie co 3 miesiące

Bank depozytariusz

Raiffeisen Bank Polska S.A.

Profil inwestora

  • Inwestorzy indywidualni (osoby fizyczne)
  • Inwestorzy korporacyjni (osoby prawne)

Tweety

Newsletter