ARIA Nieruchomościowo – Pożyczkowy

ARIA Fund zarządza Funduszem ARIA Nieruchomościowo – Pożyczkowy FIZ AN.

Fundusz zapewnia finansowanie na zabezpieczoną nieruchomość – pozwala uniknąć skomplikowanej i czasochłonnej procedury bankowej.

Formy zabezpieczenia

Nieruchomości mieszkalne, działki budowlane, kamienice, budynki komercyjne, lokale usługowe, hotele i pensjonaty

Strategia inwestycyjna

 • Zainteresowanie obligacjami podmiotów udzielających finansowania korporacyjnego, zabezpieczonego przewłaszczeniem na zabezpieczenie nieruchomości
 • Wyjście z inwestycji w terminie od 2 do 3 lat

Bezpieczeństwo inwestycji

 • Przejrzysty proces inwestycyjny oparty o zasady best practice charakterystyczne dla wysokiej klasy aktywów będących przedmiotem lokat funduszu
 • Niezależność od wahań na giełdzie
 • Kwartalna renta wypłacana automatycznie co 3 miesiące

Bank depozytariusz

Raiffeisen Bank Polska S.A.

Profil inwestora

 • Inwestorzy indywidualni (osoby fizyczne)
 • Inwestorzy korporacyjni (osoby prawne)

Wyniki

Wartość Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny

Wartość certyfikatu z 2018-02-28 wynosi 1188.79 zł

stopa zwrotu

 • 1m 0.4%

 • 3m 1.49%

 • 6m 3.25%

 • 12m 7.4%

 • ytd 0.91%

 • max 18.88%

Tweety

Newsletter