ARIA NEWS: „Rekiny warszawskiej giełdy są coraz bogatsze”

„Największy majątek ma niezmiennie Zygmunt Solorz-Żak. Od pozostałych miliarderów dzieli do prawdziwa przepaść. Niektóre legendy parkietu wypadły z zestawienia, ale w ich miejsce wskoczyli nowi” – donosi poniedziałkowy Parkiet. W artykule znalazł się komentarz Dariusza Lewandowskiego, prezesa ARIA Fund.

 

Parkiet podkreśla, że z zestawienia już dawno wypadł Ryszard Krauze. Próżno szukać w nim też Zbigniewa Jakubasa. Wyprzedzili go m.in. akcjonariusze LPP: Marek Piechocki i Jerzy Lubianiec. Kurczy się także giełdowy portfel Michała Sołowowa. Jeśli Sołowow wypadnie z zestawienia jego miejsce zajmie Tomasz Biernacki, główny akcjonariusz spółki Dino. W zestawieniu oprócz tak znanych nazwisk, jak Leszek Czarnecki czy Roman Karkosik, mamy też Tomasza Domagałę oraz Dariusza Miłka. 

 – Zmiana nazwisk wśród głównych akcjonariuszy największych giełdowych przedsiębiorstw niczego szczególnego nie oznacza – mówi Dariusz Lewandowski, prezes ARIA Fund. Dodaje, że celem przedsiębiorcy jest budowanie wartości spółki przy wykorzystaniu środków dostarczanych poprzez banki, fundusze private equity, a w końcu przez giełdę.

– Wykorzystując trendy giełdowe i cykle koniunkturalne, przedsiębiorca dąży do zmaksymalizowania wartości posiadanych aktywów. I właśnie w taki sposób należy patrzeć na zmiany wśród największych inwestorów. Znane są przypadki wielokrotnego listowania i delistowania tych samych spółek na giełdzie właśnie w celu budowy wartości – podkreśla Lewandowski. Dodaje, że nie byłby wcale zaskoczony, gdyby spółki największych do niedawna inwestorów giełdowych powróciły w przyszłości na parkiet. Z kolei spółki nowych tuzów giełdy mogą być z niej wycofywane, kiedy dominujący akcjonariusze stwierdzą – zwłaszcza w czasie dekoniunktury – że wycena nie pozwala na dalszy rozwój (kwestia dostępności finansowania w bessie), bądź zwyczajnie uznają niską wycenę za okazję inwestycyjną.

 

 

ARIA PORTFOLIO: Survicate rośnie z każdym miesiącem

Inwestycja w wysokości 3.6 miliona złotych, trzykrotnie powiększony zespół, miesięczny przychód na poziomie prawie 30 tysięcy dolarów i wciąż rośnie – Survicate, spółka portfelowa Funduszu ARIA, podsumowuje na mamstartup.pl niezwykle intensywny rok i zapowiada dynamiczną ekspansję w kolejnym.

Dzięki pozyskaniu inwestycji, w której wiodącą rolę odegrał Fundusz ARIA Nowych Technologii, Survicate szybciej rozwija swój produkt, testuje nowe kanały docierania do klientów i zapewnia najwyższą jakość wsparcia.

Na efekty ciężkiej pracy zespołu Survicate, wspieranego przez ekspertów Funduszu ARIA, nie trzeba było długo czekać. W sumie, Survicate posiada użytkowników z ponad 2 000 miast na całym świecie. Spółka znacząco zwiększyła zatrudnienie (z 6 do 18 osób) i miesięczne przychody (z 12 do prawie 30 tysięcy dolarów).

– Rozwój produktu i rosnąca baza klientów coraz częściej są zauważane w branżowych rankingach takich serwisów jak G2Crowd, Capterra i GetApp. W tym roku zdobyliśmy kilka wyróżnień w kategorii narzędzi ankietowych, włącznie z piątym miejscem w rankingu najbardziej przyjaznych użytkownikom narzędzi ankietowych według Capterra – podsumowuje Lucjan Kierczak, Head of Marketing w Survicate.

W 2018 roku Survicate planuje nowości w produkcie. – Zaczynając od możliwości zbierania opinii użytkowników w aplikacjach mobilnych, dodatkowego narzędzia do zarządzania feedbackiem klientów, integracji z kolejnymi narzędziami marketing automation oraz przeniesienia infrastruktury na Amazon Web Services, aby zapewnić użytkownikom maksymalną wydajność i stabilność – wylicza Kierczak.

Wszystko po to, by utrzymać co najmniej 10% miesięczny wzrost biznesu, co jest niezwykle ważne z punktu widzenia inwestorów Funduszu ARIA.

Więcej na mamstartup.pl

ARIA NEWS: ARIA REKRUTUJE!

Do naszego zespołu poszukujemy: Finance Managera, Doradcy Inwestycyjnego oraz Szefa Rozwoju Biznesu.

 

F I N A N C E    M A N A G E R

Obowiązki:

– tworzenie i realizacja planów finansowych

– budżetowanie i kontroling

– analizowanie wyników finansowych

– raportowanie finansowe

Edukacja, doświadczenie i umiejętności:

– wykształcenie wyższe kierunkowe (finanse, rachunkowość, ekonomia)

– minimum 3 letnie doświadczenie w dziale audytu BIG 4

– kwalifikacje ACCA bądź uprawnienia biegłego rewidenta

– znajomość rachunkowości finansowej i rachunkowości zarządczej

– znajomość regulacji prawnych i podatkowych

– bardzo dobra znajomość języka angielskiego

Oferujemy:

– udział w ciekawych projektach

– możliwość rozwoju zawodowego

– prywatną opiekę zdrowotną

– dobre warunki zatrudnienia

– świetną atmosferę pracy

 

D O R A D C A    I N W E S T Y C Y J N Y

Obowiązki:

– analiza atrakcyjności inwestycji w spółki nienotowane publicznie,

– udział w pracach komitetu inwestycyjnego,

– udział w negocjacjach dotyczących transakcji oraz opracowywaniu dokumentacji transakcyjnej,

– udział w badaniach due diligence,

– monitorowanie wyników spółek portfelowych oraz bieżące ich wsparcie – wiedzą, doświadczeniem oraz siecią kontaktów;

– nawiązywanie i rozwijanie długoterminowych relacji z inwestorami instytucjonalnymi

Edukacja, doświadczenie i umiejętności:

– licencja Doradcy Inwestycyjnego – warunek konieczny,

– wykształcenie wyższe kierunkowe (bankowość, finanse, ekonomia)

– minimum 10-letnie doświadczenie w pracy w instytucjach rynku kapitałowego: biurach maklerskich, TFI, OFE, spółkach zarządzających funduszami,

– wiedza z zakresu finansów korporacyjnych, rachunkowości, budowy modeli finansowych oraz prawa spółek handlowych,

– wysoka kultura osobista i etyka pracy

– bardzo dobra znajomość języka angielskiego

Oferujemy:

– udział w ciekawych projektach

– możliwość rozwoju zawodowego

– prywatną opiekę zdrowotną

– dobre warunki zatrudnienia

– świetną atmosferę pracy

 

S Z E F    R O Z W O J U    B I Z N E S U

Obowiązki:

– tworzenie i realizacja strategii rozwoju biznesu

– nawiązywanie i rozwijanie relacji z partnerami zewnętrznymi

– pozyskiwanie doradców klienta

– analiza rynku pod kątem nowych produktów i usług

Edukacja, doświadczenie i umiejętności:

– wykształcenie wyższe

– minimum 3 letnie doświadczenie pracy w departamencie Private Banking, domu maklerskim bądź firmie inwestycyjnej

– znajomość regulacji prawnych w zakresie funduszy inwestycyjnych i papierów wartościowych

– bardzo dobra znajomość języka angielskiego

Oferujemy:

– udział w rozwoju szybko rosnącego biznesu

– możliwość rozwoju zawodowego i poszerzanie kompetencji

– prywatną opiekę zdrowotną

– dobre warunki zatrudnienia

– świetną atmosferę pracy

 

Jeśli chciałbyś do nas dołączyć wyślij nam swoje CV na hr@ariafund.com

ARIA NEWS: „Gospodarka pędzi, wiele firm dostało zadyszki”

„Ostatni kwartał roku zapowiada się równie udanie co miniony, gdy PKB Polski wzrósł o 4,7 proc. rok do roku, najbardziej od ponad pięciu lat” – donosi wtorkowa Rzeczpospolita. W artykule znalazł się komentarz Dariusza Lewandowskiego, prezesa ARIA Fund.

 

Rzeczpospolita pisze, że bez zarzutu działają wszystkie silniki gospodarki: konsumpcja, inwestycje i eksport. Produkcja budowlano-montażowa zwiększyła się w październiku o 20,3 proc. rok do roku. Produkcja przemysłowa o 12,3 proc. Sprzedaż detaliczna o 7,1 proc.

„Z tymi danymi kontrastują, niektóre miary kondycji przedsiębiorstw. Według danych Euler Hermes w III kwartale niewypłacalność ogłosiło 255 firm, najwięcej od pięciu lat. Systematycznie zwiększają się zatory płatnicze” – zauważa Rzeczpospolita. Eksperci, wśród źródeł takiego stanu rzeczy wymieniają m.in. zmiany w systemie podatkowym, napięcia związane z nadążaniem z realizacją zamówień, wzrost kosztów produkcji czy trudności z pozyskaniem pracowników.

Lepsza koniunktura powoduje również, że konsumenci dokonują selekcji produktów i usług, dysponując jednocześnie wyższym budżetem. „Wzrost popytu oznacza przesunięcie zainteresowania ku produktom droższym, często lepszej jakości czy też lepiej reklamowanym. Te z kolei oferowane są w dużej mierze przez korporacje oraz duże przedsiębiorstwa na szczycie biznesowej hierarchii” – podsumował Dariusz Lewandowski, prezes ARIA Fund.

Pełny tekst artykułu dostępny tutaj: Rzeczpospolita

ARIA PORTFOLIO: Livespace realizuje plan rozwoju

Wzmocnienie zespołu i rozwój produktu wśród priorytetów spółki z portfela Funduszu ARIA

Livespace, nowa spółka portfelowa Funduszu ARIA Nowych Technologii, stawia na rozwój produktu i intensyfikację działań marketingowo-sprzedażowych. Cel? 5-krotny wzrost biznesu w perspektywie 2 lat, przede wszystkim dzięki ekspansji zagranicznej.

Przedstawiciele Funduszu ARIA i Livespace (spółka oferująca oprogramowanie CRM nowej generacji) umowę inwestycyjną podpisali w ubiegłym tygodniu. Zespół Livespace od razu przystąpił do realizacji planu rozwoju.

Najważniejsi są ludzie, dlatego Livespace prowadzi obecnie kilkanaście procesów rekrutacyjnych na stanowiska specjalistyczne, głównie z zakresu marketingu i sprzedaży. Wśród poszukiwanych kandydatów znajdują się m.in. programiści, testerzy, business developerzy, inbound i growth marketerzy.

– Kompletujemy zespół marzeń. Do końca roku naszym głównym priorytetem jest zrekrutowanie najlepszych na rynku specjalistów od marketingu, sprzedaży i technologii. To pozwoli nam przygotować się na globalną ekspansję – mówi Michał Skurowski, prezes Livespace. – Rozpoczynamy także prace nad istotnymi zmianami w produkcie, które dadzą naszym klientom większą możliwość kontroli tego, co się dzieje w firmie oraz optymalizacji procesu sprzedaży – zaznacza Skurowski.

Wzmocniony zespół Livespace zajmie się rozbudową funkcji systemu w zakresie automatyzacji procesu sprzedaży, raportowania, integracji, a także machine learning i sztucznej inteligencji. Machine learning to dziedzina, której głównym celem jest rozwijanie technologii umożliwiających samouczenie się systemów – doskonalenie się dzięki zautomatyzowanemu procesowi pozyskiwania i analizy różnego rodzaju danych. Dzięki tym innowacjom zarządzanie zespołem przez managerów i procesem sprzedaży przez handlowców będzie prostsze – bez żmudnych i powtarzalnych działań.

Jeszcze w tym roku Livespace planuje wzmożoną ekspansję na rynkach anglojęzycznych oraz rosyjskojęzycznych. Dynamiczny rozwój i wzrost firmy ma nastąpić już w pierwszym kwartale 2018 roku.

– Twórcy Livespace mają realistyczną wizję rozwoju – podkreśla Dariusz Lewandowski, prezes ARIA S.A. – Już dzisiaj Livespace wyróżnia się na rynku automatyzacją procesów sprzedaży, zarządzaniem kontaktami, inteligencją systemu czy przyjaznością interfejsu. Pozyskanie kapitału i związane z tym wzmocnienie kompetencji, a także wsparcie ze strony naszych ekspertów gwarantuje dynamiczny wzrost firmy. Z naszej perspektywy to bezpieczna inwestycja – dodaje Lewandowski.

ARIA NEWS: Fundusz ARIA na WebSummit 2017

Na zdjęciu: Marta Walendzewicz, Kacper Bujalski i Dariusz Lewandowski. WebSummit 2017, Lizbona, Portugalia.

 

60 tys. specjalistów, 20 tys. firm i 3 tys. dziennikarzy ze 170 krajów, a wśród nich reprezentanci ARIA. W Portugalii zakończyła się konferencja WebSummit – największa i najważniejsza impreza łącząca świat nowych technologii, finansów i biznesu. Duże zainteresowanie wśród gości wydarzenia wzbudziła nasza spółka portfelowa Survicate.

Nie bez powodu na WebSummit pojawiają się największe rekiny biznesu – przedstawiciele takich marek jak Amazon, Adobe czy Tinder. Konferencja, od początku swojego istnienia wyłoniła perełki, które dzisiaj znane są niemalże każdemu. Przykładem jest firma Uber, która po WebSummit 2011 pozyskała inwestorów kapitałowych na kwotę łącznie 37 mln dolarów. Dzisiaj, Uber działa w ponad 600 miastach na całym świecie, a zaczynał od… 2.

Wśród wielu tegorocznych wystawców znalazła się nasza spółka portfelowa Survicate oferująca oprogramowanie on-line, które zadaje pytania osobom odwiedzającym serwisy internetowe i tym samym zbiera o nich dane. Twórcy Survicate zaprezentowali ulepszoną wersję systemu ankietowego SDK. Jeszcze przed konferencją na test SDK zapisało się 300 osób.

Zainteresowanie Survicate było ogromne – relacjonuje Dariusz Lewandowski, prezes ARIA Fund S.A. – Ten fakt utwierdził nas w przekonaniu, że dobrze zrobiliśmy inwestując w Survicate. Firma ma produkt, na który jest popyt i jasno określony plan rozwoju.

Przedstawicielami Funduszu ARIA na WebSummit 2017 byli: prezes Dariusz Lewandowski, venture partner Kacper Bujalski i analityk finansowy Marta Walendzewicz.

Cały zespół brał udział w „Office Hours”, podczas których 10 wybranych firm miało szansę na zaprezentowanie się i rozmowy o dofinansowaniu. Ważnym punktem programu były także „Mentor Hours”, podczas których 6 wyselekcjonowanych firm zapoznało się z prezentacją Funduszu ARIA na temat pozyskiwania kapitału oraz spotkanie z inwestorami „Venture”.

Dużym wyróżnieniem był udział w spotkaniu organizowanym przez premiera Portugalii na starym statku marynarki wojennej dla wyselekcjonowanych inwestorów. Zespół ARIA rozmawiał także o potencjalnej współpracy z funduszami reprezentującymi Dolinę Krzemową w Stanach Zjednoczonych.

Czy udział Funduszu ARIA w WebSummit 2017 wyłonił firmy, w które warto zainwestować? O tym już wkrótce.

 

ARIA PORTFOLIO: Fundusz ARIA Nowych Technologii zainwestował w Livespace

Livespace planuje ekspansję międzynarodową, 5-krotny wzrost biznesu w perspektywie 2 lat i wykorzystanie sztucznej inteligencji w procesie sprzedaży.

Spółka celowa Funduszu ARIA Nowych Technologii FIZ AN podpisała umowę inwestycyjną z firmą Livespace. Firma oferuje oprogramowanie CRM (customer relationship management), które automatyzuje proces sprzedaży i podpowiada managerom jakie działania podjąć, by poprawić wyniki. To przyspiesza ich pracę nawet kilkakrotnie.

Pozyskany kapitał Livespace przeznaczy na dalszy rozwój technologii w zakresie automatyzacji procesu sprzedaży, zaawansowanego raportowania i integracji, a także machine learning i sztucznej inteligencji. Tymczasem, sztuczna inteligencja to przyszłość branży IT – obok Internetu rzeczy, rzeczywistości wirtualnej i rozszerzonej. Według instytutu badawczego Gartner, globalny rynek sztucznej inteligencji (ang. artificial intelligence) osiągnie w 2020 roku wartość 5 mld dolarów.

– Widzimy te trendy, dlatego zainwestowaliśmy w Livespace – mówi Dariusz Lewandowski, prezes ARIA Fund S.A. – Livespace to oprogramowanie, które nie tylko usprawnia komunikację z klientami, ale również samodzielnie analizuje i podpowiada sprzedawcom jakie podjąć działania. Ponadto, na podstawie wyników innych sprzedawców dokładnie wskazuje co zrobić, by dorównać tym najlepszym. Wizja rozwoju produktu w kierunku sztucznej inteligencji to strzał w dziesiątkę – dodaje Lewandowski.

Finansowanie zapewnione przez Fundusz ARIA Nowych Technologii i związany z tym rozwój technologii pozwoli Livespace na ekspansję zagraniczną, a także 5-krotny wzrost biznesu do 2019 roku. – Livespace, oprócz finansowania, może liczyć na nasze pełne wsparcie w innych dziedzinach. Nasi eksperci z zakresu finansów, prawa i marketingu wspólnie z twórcami Livespace będą kreować ten biznes – podkreśla prezes Lewandowski.

– Chcemy, aby każda firma osiągnęła przewidywalne i skalowalne przychody. Dlatego stworzyliśmy CRM, dzięki któremu zespoły handlowe mogą usprawnić i zautomatyzować proces sprzedaży, a przy pomocy sztucznej inteligencji będą osiągać dużo lepsze wyniki – mówi Michał Skurowski, prezes Livespace. – Finansowanie zapewnione przez Fundusz ARIA Nowych Technologii umożliwi nam stworzenie najlepszego na świecie narzędzia do zarządzania zespołem sprzedaży B2B w małych i średnich firmach, a to z kolei przełoży się na umocnienie pozycji lidera rynku CRM w Polsce, a także na przyspieszenie ekspansji zagranicznej
– podkreśla Skurowski.

 

ARIA NEWS: „Globalna hossa omija maluchy: Są ciekawym celem do przejęcia?”

„Wyceny na globalnym rynku fuzji jeszcze nigdy nie były tak wysokie, a to prawdopodobnie nie koniec wzrostów. Na tym tle interesująco prezentują się spółki z warszawskiego parkietu, szczególnie małe i średnie” – donosi wtorkowy Parkiet. W artykule znalazł się komentarz Seweryna Żołyniaka, analityka finansowego ARIA Fund.

 

Parkiet zauważa, że większość z tegorocznych 31 wezwań, realizowanych poprzez giełdę, dotyczyła małych i średnich spółek. I takie też będą dominować w kolejnych miesiącach.

Seweryn Żołyniak, analityk finansowy ARIA, w swoim komentarzu podkreśla, że mimo wielomiesięcznej hossy, wyceny spółek na polskim rynku nie osiągnęły jeszcze rekordów, jakie notowane były w roku 2007, zarówno pod względem wartościowym, jak i wskaźników fundamentalnych. „Analizując wskaźniki dla rynku polskiego, można wręcz założyć, że jest on niedowartościowany w porównaniu z dojrzałymi rynkami globalnymi. Wyraźnie widać to w segmencie spółek małych i średnich, których indeks WiG80 jest od ponad pół roku w trendzie spadkowym” – zauważa Żołyniak. Jednocześnie, zwraca uwagę na dużą różnicę pomiędzy tegoroczną liczbą spółek wycofanych z obrotu (17) i debiutantów (9).

Czy wyceny mają szansę się poprawić? „Zarówno na polskim, jak i na rynkach globalnych zachodzą istotne przesłanki, że dalsze wzrosty są zagrożone. Jeśli zaś w USA nadejdzie czas bessy, to nie powinniśmy liczyć na hossę na polskiej giełdzie” – przestrzega Żołyniak.

Całość artykułu dostępna pod linkiem: Parkiet

ARIA NEWS: „Efekt Halloween może wesprzeć hossę na światowych rynkach”

„To naukowo udowodnione, że w okresie jesienno-zimowym stopy zwrotu są wyższe niż latem. Teoretycznie warto zatem teraz kupować akcje. Jest jednak kilka poważnych zastrzeżeń” – donosi środowy Parkiet. W artykule znalazł się komentarz Marty Walendzewicz, analityka finansowego ARIA Fund.

 

„Niemal 30 proc. zyskał indeks szerokiego rynku WIG od listopada 2016 r. do końca kwietnia, a licząc od maja, jest zaledwie kilka procent nad kreską. Te dane świetnie wpisują się w koncepcję tzw. efektu Halloween, opisanego przez Svena Boumana i Bena Jacobsena. Stwierdzili oni, że zjawisko wyższych stóp zwrotu w okresie zimowym niż letnim występuje na aż 36 z 37 badanych rynków. Stwierdzili też, że lepsze efekty przynosi sprzedaż akcji pod koniec kwietnia i odkupienie ich pod koniec października niż trzymanie ich w portfelu przez cały ten okres” – zauważa Parkiet.

Marta Walendzewicz, analityk finansowy ARIA Fund tłumaczy: „Efekt Halloween to istotne ożywienie i wzrost notowań na giełdzie, trwające od listopada do maja kolejnego roku. Ten fenomen na rynku amerykańskim został potwierdzony wieloletnimi obserwacjami. Choć bywały okresy nietypowe, efekt utrzymywał się przez ostatnie 20 lat, występując około cztery razy w każdym pięcioleciu. Czy tak się dzieje również w Polsce? Okazuje się, że na warszawskim parkiecie mogliśmy obserwować to zjawisko z podobną częstotliwością co na nowojorskiej giełdzie, nie obyło się jednak bez pewnych wyjątków. Na przykład w latach 2012–2014 efekt nie występował, co prawdopodobnie było pochodną kryzysu fiskalnego w Europie. Ostatnie trzy lata to już powrót do pewnej korelacji z rynkiem amerykańskim, bo dwukrotnie efekt wystąpił na obydwu giełdach jednocześnie. O ile nie wystąpią zdarzenia na tyle istotne, aby zakończyć trwającą od roku hossę na warszawskim parkiecie, to jest duża szansa, że efekt Halloween będziemy mogli zaobserwować również w najbliższych miesiącach.”

Całość artykułu dostępna pod linkiem: Parkiet

ARIA PORTFOLIO: System 3E na MEC i BEX Asia – relacja filmowa

Jesteśmy w trakcie podpisywania umowy z Systemem 3E na budowę pierwszego domu z bloczków 3E w Nowej Zelandii

Uważam, że ten System jest wspaniały. Myślę, że to przełomowa technologia i System 3E wniesie nową jakość do branży budowlanej.

We wrześniu ARIA prezentowała po raz drugi w tym roku System 3E na targach budowlanych. Po „World of Concrete” w Las Vegas przyszedł czas na BEX (Build Eco Expo) i MCE ( Mostra Convegno Expocomfort) Asia w Singapurze. Eksperci branżowi ze wschodniej półkuli odkrywali tajniki Systemu 3E, doceniając innowacyjność wynalazku, deklarując chęć współpracy i podpisywania umów. Przejdź do filmu.